Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

     
  Els hàbits  
  El joc  
      Panera dels tresors  
      Joc heurístic  
       Joc simbòlic  
  L’estimulació sensorial i l’experimentació  
  Els programes d’estimulació primerenca  
  El massatge infantil  
  La psicomotricitat  
  La motricitat fina  
  L’expressió musical  
  El desenvolupament del llenguatge  
  La creativitat  
  Les tradicions  
 


Organitzem la jornada escolar al voltant d’unes rutines i unes activitats que s’adapten a cada grup d’edat en concret. És molt important dur a terme aquestes rutines per tal de crear seguretat i benestar als infants.
Les activitats que proposem a l’escola giren principalment en torn a:

La incorporació a l’escola representa, per a l’infant, l’entrada en un món que serà testimoni directe de molts dels seus aprenentatges. I entre les coses que aprendrà, hi ha unes conductes que s’adquireixen a base de realitzar-se repetidament fins que arriben a fer-se de manera automàtica: Són els hàbits.
L’infant observa i imita tot allò que té al seu voltant i si els pares i educadors som capaços de seguir una mateixa línia a l’hora de treballar els hàbits, el nen anirà adquirint-los amb més facilitat i això l’ajudarà a créixer amb més seguretat. Per això creiem que el treball dels hàbits a tots nivells (d’autonomia, socials i de treball) és fonamental. Hem de pensar que conviure en societat, respectant les diferències, no sempre és fàcil i cal donar pautes que ajudin al nen a adaptar-se al seu entorn.
 
   MÉS FOTOSTotes les activitats que realitzem diàriament son propostes que es fan a partir del joc.
 
A través del joc, el nen explora el medi en què es mou, va aprenent i es va coneixent a si mateix. També és una eina que ens serveix a nosaltres per conèixer les seves preferències i els seus gustos.
El joc és una activitat fonamental dins de l’educació infantil a través de la qual el nen descobreix el món que l’envolta i adquireix noves habilitats i destreses.
A través del joc als infants se’ls hi obra tot un món d’experiències i sensacions noves: tot allò que en un primer moment requeria un gran esforç, progressivament se li presenta menys dificultós, cada cop requereix menys atenció per part del nen fins que acaba automatitzant la conducta. Aquesta conducta adquirida servirà com a punt de partida per aconseguir-ne una altra més complexa.
També és molt important el paper social del joc. Al jugar amb els altres, l’infant aprèn a compartir i a gaudir amb els altres i és l’adult qui ha d’anar introduint-lo en el joc, experimentant amb ell i donant-li seguretat.
 
Partim del fet que tota la informació que rep l’infant li entra a través dels 5 sentits. Per aquest motiu, l’estimulació sensorial és fonamental per a que els més petits vagin desenvolupant-se de manera integral. Proposem un model d’escola on el nen pugui explorar, experimentar i investigar amb els espais, amb els materials i amb les activitats per aconseguir experiències i sensacions que augmentin el coneixement de si mateix i del món que l’envolta.

Gràcies a l’estimulació rebuda el nen anirà desenvolupant una autonomia creixent, controlant els seus ritmes i les seves necessitats biològiques i iniciant la seva separació de l’adult. A més, anirà descobrint el seu entorn, la seva relació amb els objectes, amb els materials i amb les altres persones (nens i adults) i també aprendrà a expressar missatges, sentiments, emocions i sensacions.
Dins d’aquest bloc d’aprenentatges proposem tot tipus d’activitats relacionades amb la utilització dels sentits per tal d’afavorir l’exploració de les propietats dels objectes (rugós, fred, brillant, suau, dolç, sonor, amargant, etc.)

 


La intel·ligència infantil està en una fase de desenvolupament,  va augmentant  a mida que el nen va creixent. La podríem definir com la capacitat o possibilitat d’adquirir nous coneixements, d’assimilar-los i d’aprofitar-los.
Antigament es considerava que depenia fonamentalment de la genètica, però avui en dia coneixem la importància que juga un entorn ric en estímuls en el desenvolupament de la intel·ligència.
Aquests estímuls s’han de proporcionar en quantitat i qualitat adequades. Els estímuls arriben al cervell a través dels sentits: vista, oïda, olfacte, gust i tacte. Es tracta doncs, amb aquests programes d’estimulació primerenca, d’ augmentar la freqüència i la intensitat de certs recursos o estímuls per tal d’ajudar al nen a potenciar el seu procés d’aprenentatge.
Així doncs, podríem definir com estimulació primerenca aquelles activitats riques, estimulants i motivadores amb unes directrius concretes d’aplicació que pretenen facilitar els processos d’adquisició dels aprenentatges a l’escola infantil.

 
També és de gran utilitat a l’hora de treballar l’atenció, l’hàbit d’escoltar i  la memòria, encara que sigui durant períodes curts de temps.Mitjançant el massatge infantil aconseguim crear en els més petits sensacions molt positives i de benestar. El nen comença a conèixer i a percebre el seu propi cos i per tant li estem donant les eines necessàries per a construir la seva pròpia identitat.

Durant les sessions el nadó també comença a establir les seves primeres relacions amb l’entorn i amb altres adults fora del nucli familiar i té la possibilitat d’expressar la seva agradable experiència a través del seu to muscular, gestos, vocalitzacions, etc.

 Tots els nens necessiten córrer, saltar, jugar, bellugar-se...
 És important que tot infant tingui seguretat i confiança en si mateix, ja que aquesta seguretat li permetrà realitzar sense angoixa les activitats de la seva vida diària. Per aconseguir-ho, és indispensable no només saber-se situar en l’espai i en el temps, sinó també tenir un coneixement i un domini del propi cos tan clar i tan perfecte com sigui possible.
La psicomotricitat és una tècnica que afavoreix el domini del moviment corporal i la relació i la comunicació que el nen estableix amb el món que l'envolta.

En les sessions de psicomotricitat proposem jocs i activitats que afavoreixen el desenvolupament del cos, la coordinació, l’equilibri i l’orientació en l’espai i el temps.
 

Poc a poc, l’infant anirà coneixent les possibilitats del seu propi cos i de l’espai que l’envolta, anirà augmentat la seva tonicitat muscular i adquirirà més precisió en els seus moviments.

Paral·lelament, i gràcies a aquesta evolució motriu, el nen anirà madurant també a nivell cognitiu, sensorial i social, donada l’estreta relació existent entre l’activitat motriu i l’activitat psíquica.
Podríem dir que el joc psicomotriu és una gimnàstica infantil divertida que li permet al nen controlar el seu propi cos i explorar i conèixer millor el seu entorn. A l’hora de treballar aquesta activitat comptem amb materials molt diversos, com ara pilotes, túnels, aros, escales, anelles, blocs psicomotrius, balancins...A l’escola proposem tot un seguit d’exercicis encaminats a aconseguir la maduració correcta de la pinça mitjançant la qual el nen utilitzarà correctament els instruments d’escriptura (pintura, punxó, llapis, etc.) 


La música provoca en el nen un veritable plaer perquè l’ajuda a fer nous descobriments en el seu entorn i té una funció molt important dins del procés d’aprenentatge dels infants.
A les sessions de música treballem sons, cançons, ritmes, danses, moviments, imitacions gestuals... i apropem als nens als diferents instruments i objectes sonors.

També donem molta importància a les audicions de música clàssica, que ens ajuden a treballar amb els nens l’habilitat d’escoltar, la memòria i la concentració.
 Treballem el desenvolupament del llenguatge principalment a partir de les situacions de comunicació quotidianes, però també a través dels contes, les narracions, les representacions teatrals i amb titelles i el reconeixement d’imatges.

Donem moltíssima importància a totes aquelles activitats que ajuden al nen a comunicar-se, a expressar els seus desitjos, idees i emocions. Mitjançant el llenguatge el nen aprèn a representar la realitat i els objectes i les situacions passen a ser paraules i expressions.

 


Li donem molta importància al desenvolupament de la creativitat a través de l’expressió plàstica espontània. El nen aprèn a conèixer diferents materials i tècniques que l’aproparan a la producció plàstica.


 


Al llarg del curs, a l’escola celebrem totes les festes pròpies de les nostres tradicions: la castanyada, el tió, el Nadal, Carnestoltes, Sant Jordi, la Mona, fi de curs, aniversaris…

També ens agrada celebrar les festes amb les famílies dels nostres alumnes. Tres cops a l’any tots els pares estan convidats a l’escola per acomiadar plegats el trimestre.
 


 
 
Rocafort 242, 08029, Barcelona.   Tel. 93.321.71.95.   contacte@pamipipa.cat