Background

UN NEN D'INFANTIL NO NECESSITA FER FITXES

Imatge principal

UN NEN D'INFANTIL NO NECESSITA FER FITXES

Conèixer com funciona el cervell ens deixa una cosa que hem de tenir en compte, que només s'aprèn el que s'estima, el que produeix emoció, el que es vivència, la resta es pot memoritzar, retenir ... però no s'aprèn de forma significativa

Necessitat de moviment

A través de la llibertat de moviment i del desenvolupament sensorial el nen aconseguirà passar a la següent etapa, la pre-operatòria, però sempre continuarà recolzant-se en l'etapa anterior, de manera que els aprenentatges escolars tindran sempre una base motora. El nen necessita moure per aprendre.

Partir de la realitat

No és el mateix tocar una flor, olorar, observar-la, girar-la, vivenciar la seva mida, el seu pes ... de mirar una làmina en la qual està fotografiada una flor (i si ja en comptes de fotografiada està dibuixada i té cara i mans com sol succeir amb les imatges que oferim als nens, l'aprenentatge encara és menys enriquidor). El nen primer necessita conèixer el món i a partir del món podrà anar passant a una representació, del concret a l'abstracte. No podem fer-ho a l'inrevés ja que el nen no té la vivència prèvia.

Vivenciar

Descobrir que alguna cosa és gran perquè no ho abasta el cos, que alguna cosa és feble perquè es trenca, que és pesat perquè amb prou feines puc aixecar ... Totes aquestes vivències són les que li permeten al nen comprendre més endavant els aprenentatges escolars, els conceptes abstractes ... gràcies al fet que els ha sentit amb el seu cos.

El joc és aprenentatge

A part d'un dret de la infància, és la forma que té el nen d'aprendre, el joc no és una pèrdua de temps, no és un mer passatemps, a través del joc el nen aprèn; però entenent-lo com joc lliure, el que neix de la necessitat el nen. Quan prenem consciència de com el nen aprèn a través del seu joc (no el que li proposem) ens adonem de l'error de diferenciar a l'aula entre "temps de treball" i "temps de joc" perquè cap activitat implica al nen de tal manera com ho fa el joc. El joc és el treball del nen.

Motivació

El nen està motivat per aprendre i aprèn constantment, la capacitat de sorpresa i les ganes de descobrir el món d'un nen petit és infinita, però aquesta motivació surt de dins de l'infant, de la seva necessitat, del seu interès. El problema el trobem quan els adults volem que s'interessin pel que nosaltres volem que s'interessin, quan és l'objectiu de l'adult i no el del nen, com passa quan no respectem la individualitat i pretenem que 20 nens diferents sentin curiositat i interès per el mateix.

Oportunitats d'aprenentatge

El dia a dia està ple d'oportunitats d'aprenentatge que en ocasions es perden per la necessitat de seguir unes fitxes que realment no desperten aquest interès.

Dificultat

D'altra banda, treballar en paper, per mitjà de fitxes, ja siguin fotocòpies, d'una editorial o fitxes d ' "un projecte" és complicat per a un nen d'infantil, en primer lloc perquè representa una imatge plana en 2 dimensions i la realitat no la perceben de la mateixa manera què passa quan el nen no ha tingut una vivència directa real amb aquest objecte per endavant ?, Com és la seva representació? Per a nosaltres els adults, pot ser senzill comprendre que una pilota dibuixada més gran vol representar que està a prop i que una petita vol representar que està lluny, però el nen ho interpreta de la mateixa manera, o pot semblar-li que s'està treballant el concepte gran / petit ?, si hi ha un bagul dibuixat a la fitxa en què cal enganxar dins adhesius per treballar el concepte dins / fora ¿no s'està treballant realment el concepte sobre ?, el nen entén que enganxar boletes de paper de seda a la cabellera d'un lleó representa el pèl? ...

Potser pensem que és la llei educativa la que "obliga" a que els nens escolaritzats utilitzin fitxes per treballar a l'aula, la qual exigeix que tots han de treballar el mateix en el mateix moment, asseguts en cadires i que afavoreix poc temps per al joc , el qual queda relegat per al temps que sobra, però us animo a llegir el currículum d'infantil i trobareu com es parla de "tenir en compte la individualitat de cada nen", de racons amb materials diversos que possibiliten l'elecció d'activitat per part del nen, de la utilització de materials diversos per afavorir el descobriment i permetre l'observació, la simbolització i la representació ...

També s'estableix al joc com el principal recurs metodològic de l'etapa

Si tenim en compte les necessitats d'un nen d'infantil, fer fitxes, no és una necessitat de l'infant.

Laura Estremera Bayod

Voleu llegir l'article sencer? Cliqueu aquíDescarrega't la nostre applicació!